VIARPS

Info och Priser

Viarp Björkäng

Information

Vi startade hunpensionatet 1998 

Godkänt av SKK och HVN 

Hemsidan gjordes hösten 2007

 

I hund pensionatet finns boxar med rastgård till var hund. I priset ingår mat och hundkorg.

I katt pensionatet finns endast innebur.I priset ingår mat, kattlåda och filt.

Alla djur ska vara vaccinerade.

 

Priser

Hund 180kr / påbörjat dygn, 2 hundar i samma box 150kr/hund

Katt 130kr / påbörjat dygn , 2 katter i samma box 110kr/katt